Adaptació

 El procés d`adaptació és molt important, cada infants necessita el seu temps, que s'ha de respectar per a que es sentin segurs a l'aula;  “ És el camí o procés a on  el nen/a va elaborant, des de el punt de vista dels sentiments, tot el que guanyarà o perdrà amb la separació, fins a arribar voluntàriament a una acceptació interna”

 

Per a arribar a adaptar-se el nen/a necessita temps, els seu temps.

S`ha de tenir en compte que cap nen/a és igual, cada un/a tindrà una adaptació diferent.

Hem d`evitar comparar els nens/es ja que això no serà bo ni per ells, ni per al personal docent.

Pares/mares i educadores els hem d`ajudar i que cada un/a aconsegueixi adaptar-se al seu propi ritme, i així els anirem coneixent a poc a poc.

 

La col·laboració dels pares serà primordial, per que ens ajudin a que els nens/es vegin l`escola com a una segona casa que els hi dóna seguretat, confiança, i a on satisfarem totes les seves necessitats i a on podran créixer segurs.

 

El millor que podem fer és organitzar el període  d`adaptació del curs per a tots els nens/es que comencin de nou a l`escola.

Una vegada assolit aquest procés, podem començar amb les rutines.